header
sken
Kontakt

effloresco s.r.o.
PETRA LUPTÁKOVÁ

Strážna 13
831 01 Bratislava

Tel: 0907 795 555
Mail: 22luptakova@gmail.com

Mgr. Petra LUPTÁKOVÁ - úradný prekladateľ z anglického jazyka

Pracujem ako prekladateľ už od roku 1999. V súčasnosti sa venujem hlavne prekladom z anglického jazyka, v ktorom sa špecializujem na tri oblasti - Právo, Medicínu a Financie. Z anglického a do anglického jazyka robím preklady bežné - bez overenia a preklady úradné, alebo s overením, či pečiatkou. Názvov je síce viac, ale ide o jednu a tú istú vec. Od roku 2009 pracujem ako súdny prekladateľ z anglického jazyka.

 

Právo

Právo patrí k mojej najobľúbenejšej oblasti. S právnym jazykom pracujem v svojej praxi najčastejšie. Spolupracujem s právnymi kanceláriami, advokátmi, vyučujem právnu angličtinu na právnickej vysokej škole. Vyučovanie pozostáva z prednášok o anglickom a americkom právnom systéme. Vďaka nim som získala základné znalosti o tom, čo a prečo ako funguje, či to má ekvivalent v slovenskom práve, alebo ako sa jednotlivé pojmy v histórii vyvíjali. Veľmi mi to pomohlo v mojej prekladateľskej práci.

 

Medicína

V rámci medicíny som vypracovala preklady rôznych lekárskych správ, posudkov, rôzne brožúry o lekárskych prístrojoch, návody na ovládanie prístrojov, príbaľové letáky, informácie pre pacientov a pod. To všetko pod odborným dohľadom lekára, ktorý mi je ochotný vždy poradiť, prípadne niečo so mnou skonzultovať. Mám tu česť mať lekára za muža.

Financie

Túto oblasť uvádzam preto, lebo sa vlastne s ňou začala moja kariéra. Ako študent som pracovala pre RMS Market a prekladala burzové spravodajstvo z amerického trhu. Boli to rôzne správy o vývoji akcií, súhrny o tom ako si ktorá oblasť obchodu počína. Pracovali sme on-line, to si vyžadovalo presnosť a rýchlosť. Ako príklad posledných prekladov môžem uviesť finančné správy z trhu, správy o vývoji fondov na trhu, správy o výnosoch, stratách spoločností, výročné správy.